Voorlichtingsavond Interfacultaire Lerarenopleidingen

02okt2018 17.00 - 19.00

Voorlichting

Ben je geïnteresseerd in de Master Leraar Voorbereidend Hoger Onderwijs (Leraar VHO)? Of denk je erover om de Educatieve Module of de minor Educatie te gaan volgen? Kom dan naar de voorlichtingsavond van de Interfacultaire Lerarenopleidingen van de Universiteit van Amsterdam op dinsdag 2 oktober 2018.

Programma

Tijdens de voorlichtingsavond ontvang je informatie over zowel het instituutsdeel (op de UvA) als het praktijkdeel (stage op een middelbare school) van de opleiding. Ook krijg je de gelegenheid vragen te stellen aan de vakdocenten, een student, en de studieadviseur.

De voorlichtingsavond bestaat uit 2 onderdelen. 

  • Algemene voorlichting

De algemene voorlichting is apart voor de Master Leraar VHO en voor de minor Educatie / Educatieve Module.

  • Vakspecifieke voorlichting

De vakspecifieke voorlichting is gezamenlijk toegankelijk voor alle studenten, onderverdeeld per schoolvak.

Je dient aan beide onderdelen deel te nemen om je een volledig beeld te kunnen vormen van de opleiding.

Aanmelden

Om te kunnen deelnemen aan de voorlichtingsavond, vragen we je je van tevoren aan te melden. 

Gepubliceerd door  POWL