Informatie voor Werkplekbegeleiders (WPB)

Interfacultaire Lerarenopleidingen

Vanaf het collegejaar 2017-2018 is de term schoolpracticumdocent (SPD) vervangen door werkplekbegeleider (WPB). De term schoolpracticumcoördinator (SPC) wordt vervangen door schoolopleider. De nieuwe termen geven de inhoud van de functies beter weer en worden bovendien ook gebruikt door de andere Amsterdamse opleidingsinstituten.

Contact

De Interfacultaire Lerarenopleidingen (ILO) maken onderdeel uit van de afdeling Pedagogische en Onderwijswetenschappen (POW) van de Universiteit van Amsterdam. 

Vragen aan het onderwijsbureau POW kunt u altijd stellen per e-mail

Actuele informatie over de openingstijden van de onderwijsbalie, de telefonische bereikbaarheid, overige contactgegevens en een routebeschrijving vindt u hier.

Stagecoördinator

De stagecoördinator is te bereiken via stage-ilo-fmg@uva.nl.

WPB-gids en de documenten waarnaar wordt verwezen vanuit de WPB-gids

Samenwerkingsovereenkomst

Bij de start van het studiejaar ontvangen de studenten van het stagebureau een door de lerarenopleiding ingevulde samenwerkingsovereenkomst. De overeenkomst dient ondertekend te worden door de student en de (stage)school. 

Beoordeling van het praktijkdeel

Beoordelingsformats (gestart vanaf september 2018)

De beoordelingsprocedure en de beoordelingsformats voor Onderwijspraktijk voor het collegejaar 2018-2019 kunt u terugvinden in onderstaande documenten.

Beoordelingsformats (gestart vanaf september 2017)

De beoordelingsprocedure en de beoordelingsformats voor Onderwijspraktijk voor het collegejaar 2017-2018 kunt u terugvinden in onderstaande documenten.

Overdrachtsformulier

WPB-trainingen en -evenementen

  •  

14 februari 2019: Conferentie 'Samen Opleiden'

 

Op donderdag 14 februari 2019 organiseren de lerarenopleidingen van de UvA en van de VU gezamenlijk de conferentie 'Samen Opleiden'.
  •  

maandag 4 en dinsdag 5 maart 2019: Basis WPB-training

 

De basiscursus is bedoeld voor WPB’s die een eerstegraads leraar in opleiding van de ILO begeleiden en nog weinig ervaring hebben met het begeleiden van studenten. Zodra er meer informatie beschikbaar is over het programma en de aanmelding, zullen wij deze op deze pagina publiceren.

Online studiegids opleidingen ILO

De digitale studiegids bevat een globale beschrijving van het curriculum. 

Studiehandleidingen en taken

Gepubliceerd door  POWL

28 november 2018