Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
uva.nl

Informatie voor werkplekbegeleiders (WPB)

Interfacultaire Lerarenopleidingen

Inhoud

Op deze pagina vindt u meer informatie over de begeleiding van studenten van de ILO.

  • Het beginpunt is de informatiegids voor werkplekbegeleiders (‘WPB-gids’). Deze informatiegids is bedoeld om het opleidingsprogramma en de praktische procedures te verhelderen. 
  • Onder ‘Beoordeling van het praktijkdeel’ staan alle documenten die u nodig heeft om de stage van de student te kunnen beoordelen.
  • Tot slot vindt u onder ‘Studiehandleidingen’ de handleidingen van alle vakken die uw student momenteel bij de ILO kan volgen.

Contact opnemen met de ILO

Heeft u een vraag over de stage en/of uw stagiair? U kunt altijd contact opnemen met de stagecoördinator van de ILO. Ook bij vragen over de samenwerkingsovereenkomst, die studenten en de stageschool bij de start van het studiejaar dienen te ondertekenen, kunt u hier terecht.

Als uw vraag meer van praktische aard is, bijvoorbeeld over de opleiding bij de ILO, dan kunt u het beste contact opnemen met de onderwijsadministratie.

Overige contactinformatie, zoals de adresgegevens van de vakdidactici, de onderwijskundigen, de instituutsopleiders en de opleidingsdirecteur,  vindt u terug in de WPB-gids.

Agenda

  •  

14 februari 2019: Conferentie 'Samen Opleiden'

 

Op donderdag 14 februari 2019 organiseren de lerarenopleidingen van de UvA en van de VU gezamenlijk de conferentie 'Samen opleiden'.  Meer informatie over het programma en het aanmeldformulier vindt u hier.
  •  

maandag 4 en dinsdag 5 maart 2019: Basis WPB-training

 

De basiscursus is bedoeld voor werkplekbegeleiders die een eerstegraads leraar in opleiding van de ILO begeleiden en nog weinig ervaring hebben met het begeleiden van studenten. Meer informatie over het programma en het aanmeldformulier vindt u hier.