Herstarten

Interfacultaire Lerarenopleidingen

Je bent een herstarter wanneer je eerder met één van opleidingstrajecten van de Interfacultaire Lerarenopleidingen bent begonnen (en studiepunten hebt behaald) maar tussentijds bent gestopt, en je nu weer wilt aanmelden om de opleiding af te ronden.

Aanmeldperiode

De deadline om je als herstarter aan te melden voor de opleiding is dezelfde als die geldt voor studenten die zich voor het eerst voor de opleiding aanmelden.

De aanmeldperiode voor de februaristart loopt doorgaans van medio september tot en met eind oktober.  De aanmeldperiode voor de septemberstart loopt doorgaans van medio februari tot en met eind april. Wijzigingen onder voorbehoud. De exacte data worden steeds ruim voor de aanmeldperiode op de ILO website gepubliceerd.

Procedure

Indien je na een onderbreking opnieuw wilt starten met de opleiding, gaat het formeel om een nieuwe inschrijving. Bij herstarten dien je altijd de volgende drie  stappen te doorlopen:

1. Neem contact op met de studieadviseur

Ben je vertraagd en/of gestopt met de opleiding en wil je de opleiding weer oppakken, neem dan uiterlijk 4 maanden vóór aanvang van de opleiding contact op met de studieadviseur. Zij bekijkt of je een verzoek zal moeten indienen bij de examencommissie om opnieuw je opleidingstraject vast te stellen.

2. Meld je aan in Studielink

Deze stap geldt alleen voor het opleidingstraject waarvoor de inschrijving via Studielink verloopt, te weten de master Leraar Voorbereidend Hoger Onderwijs. 

Vanaf studiejaar 2018-2019 zijn de 23 schoolvakken waarvoor de Interfacultaire Lerarenopleidingen van de UvA master Leraar Voorbereidend Hoger Onderwijs aanbiedt, gegroepeerd in drie clusters. Kies in Studielink eerst het juiste cluster, en vervolgens de bijbehorende track.

Cluster Master Leraar Voorbereidend Hoger Onderwijs in de Mens- en Maatschappijwetenschappen (CROHO-code 68535):

 • Aardrijkskunde
 • Algemene Economie
 • Bedrijfseconomie, ondernemerschap en financiële zelfredzaamheid (voorheen: Management en Organisatie)
 • Filosofie
 • Geschiedenis en staatsinrichting
 • Godsdienst en levensbeschouwing
 • Griekse en Latijnse Taal en Cultuur
 • Kunstgeschiedenis en Culturele en Kunstzinnige Vorming / Kunst Algemeen
 • Latijnse Taal en Cultuur
 • Maatschappijleer en Maatschappijwetenschappen

Cluster Master Leraar Voorbereidend Hoger Onderwijs in de Taal en Cultuurwetenschappen (CROHO-code 68534):

 • Arabisch
 • Duits
 • Engels
 • Frans
 • Hebreeuws
 • Italiaans
 • Nederlands
 • Russisch
 • Spaans

Cluster Master Leraar Voorbereidend Hoger Onderwijs in de Bètawetenschappen (CROHO-code 68533):

 • Biologie
 • Natuurkunde
 • Scheikunde
 • Wiskunde

3. Meld je bij de onderwijsbalie 

Neem als je wilt herstarten altijd, binnen de gestelde aanmeldperiode, contact op te nemen met de onderwijsbalie Pedagogische en Onderwijswetenschappen (POW).  Dit is van belang, aangezien er verschillende administratieve processen in gang moeten worden gezet (indeling in werkgroepen, toegang tot Canvas, eventueel  zoeken naar een praktijkplek, etc.).

Disclaimer

Wijzigingen voorbehouden. Aan deze pagina kunnen geen rechten worden ontleend.

 

Gepubliceerd door  POWL

13 september 2018