Master Leraar Voorbereidend Hoger Onderwijs

Interfacultaire Lerarenopleidingen

Na het behalen van een WO-master of doctoraalopleiding die aansluit bij het schoolvak, kun je kiezen voor de master Leraar Voorbereidend Hoger Onderwijs (Leraar VHO). Na afronding van deze opleiding ontvang je een eerstegraads lesbevoegdheid, waarmee je mag lesgeven aan alle klassen van de havo en het vwo; het voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs; het beroepsonderwijs en volwasseneneducatie; het praktijkonderwijs.

In voltijd duurt de opleiding een jaar, in deeltijd anderhalf jaar. Gedurende de hele opleiding loop je stage op een middelbare school.

De Interfacultaire Lerarenopleidingen verzorgen de masteropleiding tot eerstegraads docent in 23 schoolvakken, die gegroepeerd zijn in drie clusters.

Voor meer informatie over de specifieke lerarenopleiding waarin je geinteresseerd bent, kun je hieronder klikken op het desbetreffende vak.

Cluster Master Leraar Voorbereidend Hoger Onderwijs in de Mens- en Maatschappijwetenschappen:

Cluster Master Leraar Voorbereidend Hoger Onderwijs in de Taal en Cultuurwetenschappen:

Cluster Master Leraar Voorbereidend Hoger Onderwijs in de Bètawetenschappen:

 

Raadpleeg ook de online studiegids. Hierin vind je informatie per studieonderdeel van de lerarenopleiding.

Gepubliceerd door  ILO

8 januari 2019