Meer academische geschoolde leraren nodig

10 augustus 2017

De Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) heeft een position paper gepresenteerd, waarin zij pleiten voor meer leraren met een universitair diploma op middelbare scholen.

Academisch geschoolde leraren zijn nodig om leerlingen voor te bereiden op de universiteit.

Door de vergrijzing neemt het aantal universitair geschoolde leraren af, terwijl de nieuwe aanwas grotendeels bestaat uit hbo-geschoolde leraren. Bovendien kiezen steeds minder afgestudeerden van universiteiten voor het beroep van leraar.

De KNAW pleit voor maatregelen om de instroom van academisch geschoolde leraren weer te laten stijgen.

 

Benieuwd naar de mogelijkheden om academisch geschoolde leraar te worden? 

Gepubliceerd door  POWL