Nieuwe opzet universitaire lerarenopleidingen

14 november 2016

Wil je graag je lesbevoegdheid halen? In september 2018 start de Universiteit van Amsterdam (UvA) tweejarige educatieve masters. Je kunt dan na het behalen van je bachelor kiezen voor een master in jouw vakgebied waarbinnen je ook de universitaire lerarenopleiding volgt.

Meer academisch opgeleide docenten

Vanuit het ministerie van OCW is vorig jaar besloten om tweejarige masteropleidingen aan te bieden waarin studenten zich specialiseren in hun vakgebied en tegelijkertijd hun lesbevoegdheid behalen. Het doel is meer en beter (academisch) opgeleide docenten binnen het voortgezet onderwijs.

Tweejarige educatieve masteropleiding aan de UvA

Ook bij de UvA zullen er tweejarige educatieve masteropleidingen worden ontwikkeld, waarin het vak en de schoolpraktijk volledig geïntegreerd. In twee jaar word je opgeleid als academicus en docent op jouw vakgebied, waarbij de relatie tussen wetenschap en educatie steeds centraal staat.

Het ontwikkelen van zo’n geïntegreerde, kwalitatief hoogstaande en uitdagende masteropleiding kost tijd. Daarom start de UvA in het collegejaar 2018 - 2019 met tweejarige educatieve masters voor elf schooltalen, Geschiedenis, Kunstgeschiedenis, Filosofie en Religiewetenschappen. 

Het blijft daarnaast mogelijk om – na afronding van een master in een schoolvak – in één jaar de eerstegraads lesbevoegdheid te behalen; zoals dat nu ook het geval is.

Gepubliceerd door  GSCDE