Carrièreperspectief

Master Leraar Voorbereidend Hoger Onderwijs

Na succesvolle afronding van het opleidingsprogramma ontvang je de mastertitel die bij je vakgebied hoort met een aanvulling voor de lerarenopleiding; bijvoorbeeld Master of Arts teaching History.

Lesgeven in het voortgezet onderwijs

De master LVHO leidt tot een eerstegraads bevoegdheid waarmee je in het hele voortgezet onderwijs kunt lesgeven. Tijdens de opleiding verwerf en verbeter je uiteenlopende vaardigheden die te maken hebben met het lesgeven zoals motiveren, samenwerken, presenteren, conflict hanteren, het ontwerpen van educatief materiaal en het onderzoeken en ontwikkelen van het Nederlandse onderwijs.

Er zal altijd behoefte zijn aan deskundige, academisch gevormde docenten, met een brede visie op het beroep, die bereid zijn zich te blijven scholen. De eerstegraads lerarenopleiding aan de ILO biedt uitstekende perspectieven op een baan. Hoewel er op dit moment minder vacatures zijn dan enkele jaren geleden, verwacht het ministerie dat de tekorten aan leraren in het voortgezet onderwijs zullen groeien.

Deze tekorten zullen echter niet voor alle schoolvakken even groot zijn. Voor maatschappijleer, geschiedenis en biologie melden zich ieder jaar meer studenten aan dan het aantal beschikbare opleidingsplaatsen. Dit overschot is een directe vertaling van de situatie op de arbeidsmarkt. Voor deze drie masters LVHO geldt er dan ook een aparte, strengere selectieprocedure (er wordt onder andere gekeken naar vooropleiding, werkervaring en motivatie). 

Andere mogelijkheden

Hoewel de ILO er naar streven je enthousiast te houden of te maken voor het onderwijs, kun je na je opleiding met de verworven vaardigheden uitstekend terecht op diverse functies in het bedrijfsleven en bij de overheid. Kennisoverdracht, het leidinggeven aan groepen en sociale en communicatieve vaardigheden komen in veel functies goed van pas. Overigens zijn de loopbaanmogelijkheden binnen scholen door de toenemende inzet van instrumenten van integraal personeelsbeleid de laatste jaren sterk vergroot.

Gepubliceerd door  ILO

25 april 2016