Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
uva.nl

Digitale geletterdheid speelt een steeds grotere rol in het middelbaar onderwijs. Leerlingen moeten verstandig leren omgaan met digitale informatie. Bovendien wordt programmeren een vast onderdeel van het schoolprogramma in onder- en bovenbouw, evenals het leren oplossen van problemen met behulp van digitale technieken.

Nieuwe opleiding

In september 2019 start de Universiteit van Amsterdam met de opleiding tot leraar Informatica. Op die manier willen we zorgen voor meer leraren Informatica, zodat alle leerlingen in Nederland hier les in kunnen krijgen.

De lerarenopleiding Informatica zal worden aangeboden als eenjarige master Leraar Voorbereidend Hoger Onderwijs (zowel in voltijd als in deeltijd) en als minor Educatie / Educatieve Module. Bij afronding van de master Leraar VHO ontvang je een eerstegraads lesbevoegdheid; bij afronding van de minor Educatie / Educatieve Module een tweedegraads lesbevoegdheid. Ook voor zij-instromers zijn er verschillende opties. Het leraarschap, zeker voor Informatica, is prima te combineren met een deeltijdbaan bij een andere werkgever (je wordt dan een ‘hybride leraar’).

In de opleiding komen de volgende gebieden aan bod: computational thinking, de betekenis van informatie, media en informatica in de maatschappij, didactische leerstrategieën van het programmeren, het ontwikkelen van toetsen, en de ethische aspecten van informatica. Ook zal er aandacht zijn voor de curriculumvorming van dit schoolvak, een vak dat sterk in beweging is.

Meer informatie

Neem voor meer informatie contact op met de vakdidacticus Informatica, Jasper Dukers (j.f.g.dukers@uva.nl) of lees de informatie op onderstaande website:

Meer informatie en aanmelden