Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
uva.nl
Info voor werkplekbegeleiders

Beoordeling van het praktijkdeel

Interfacultaire Lerarenopleidingen

De beoordeling van het praktijkdeel is afhankelijk van hoe ver de student is met de stage:

Praktijkbeoordeling Onderwijspraktijk A Praktijkbeoordeling Onderwijspraktijk B Praktijkbeoordeling Onderwijspraktijk B - Minor Educatie Praktijkbeoordeling Onderwijspraktijk C

Daarnaast voert u tijdens de stage een systematische lesobservatie uit. Hiervoor kan gebruik gemaakt worden van een op de eigen school gehanteerd observatieformulier (bijvoorbeeld het ICALT- of PEDAC-formulier), of van het LOF-formulier dat de ILO gebruikt:

Lesobservatieformulier (LOF) Toelichting Lesobservatieformulier (LOF)

Overdrachtsformulier

Mocht het gebeuren dat een student stopt met de stage op uw school, dan willen we u vragen een overdrachtsformulier in te vullen. Op die manier kan er een warme overdracht plaatsvinden tussen de huidige stageschool en de nieuwe stageschool: