Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
uva.nl
Onderwijs

Stappenplan opleidingstraject Aan de Slag voor de Klas

Interfacultaire Lerarenopleidingen

Indien je interesse hebt in het opleidingstraject Aan de Slag voor de Klas, vind je hieronder een stappenplan met daarin belangrijke data en te volgen stappen.

Stap 1. Informatie

Voor meer informatie en vragen kun je contact opnemen met de programmacoördinator Loek Spitz (L.Spitz@uva.nl).

Stap 2. Aanmelden voor het voorbereidingstraject

Alleen tijdens de aanmeldperiode vind je hieronder een link naar het aanmeldformulier (NB je meldt je hiermee aan voor een intakegesprek. Je zit nog nergens aan vast).

De aanmeldperiode voor het voorbereidingstraject met start in april 2019 is gesloten.

Stap 3. Intakegesprek

In februari of maart voer je een intakegesprek met twee docenten van de opleiding. Hierin wordt gekeken naar de toelaatbaarheid voor de opleiding op basis van behaalde universitaire diploma’s (voor deze opleiding moet je een master- of doctoraaldiploma in een aan het schoolvak gerelateerd vak hebben) en worden motivatie en geschiktheid besproken. Voor het intakegesprek ontvang je na aanmelding een uitnodiging, tijdstippen worden zoveel mogelijk in overleg met de kandidaten bepaald.

Stap 4. Kennismaking en matching met de school

In april wordt in de avond een matching georganiseerd waar kandidaten en scholen elkaar kunnen leren kennen, zodat gekeken kan worden welke school goed bij je past.

Stap 5. Aanmelden voor het voorbereidingstraject

Eind april besluit je of je deel wil nemen aan het voorbereidingstraject van de opleiding.

Stap 6. Voorbereidingstraject

Het voorbereidingstraject bestaat uit 2 avondbijeenkomsten op de UvA in mei/juni en een aantal momenten op de school. Hierbij observeer je lessen, ga je in gesprek met verschillende actoren in de school en geef je zelf een aantal lessen. Daarover maak je zelf afspraken met de school.

Stap 7. Beslissing over deelname aan de opleiding

Eind juni besluit je definitief of je deel wil nemen aan de opleiding.

Stap 8. Formele sollicitatie op de school
 

Stap 9. Zij-instroom-in-Beroep assessment

In juni/juli ga je aan de slag met het assessment-traject (op afspraak). Dit bestaat uit een portfolio een assessmentgesprek op basis van een gegeven les.  

Stap 10. Start van de opleiding

Het onderwijs op de opleiding bestaat uit een startdag en vier intensieve weken verspreid over het jaar. Verder zijn er maandelijkse avondbijeenkomsten voor intervisie en inspiratie, en ga je twee halve dagen per week in de praktijk aan de slag op een middelbare school. De data voor de startdag en de intensieve weken zijn hieronder weergegeven:

startdag 27 augustus 2019
week 1 9 - 13 september 2019
week 2 9 - 13 december 2019
week 3 9 - 13 maart 2020
week 4 25 - 29 mei 2020