Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
uva.nl
Onderwijs

Major Teaching-traject (alleen voor bepaalde FNWI-masters)

Interfacultaire Lerarenopleidingen

Als je aan de Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica (FNWI) van de UvA een tweejarige masteropleiding volgt, is het mogelijk om de lerarenopleiding als Major Teaching in het tweede jaar van je master te doen.

Opzet

Je volgt eerst een programma van 60 EC ‘in de discipline’, inclusief de scriptie. Aansluitend volg je in het tweede jaar van je master de vakken van de major aan de Interfacultaire Lerarenopleidingen (ILO). Je studeert af als Master of Science in je discipline. Je lesbevoegdheid wordt bijgeschreven op je masterdiploma van FNWI; je ontvangt geen apart diploma of certificaat van de ILO.

Toelatingseisen

Het Major Teaching-traject is mogelijk voor studenten van de volgende tweejarige masteropleidingen aan de FNWI:

tweejarige master FNWI lerarenopleiding
Earth Sciences (track Environmental Management) aardrijkskunde
Biological Sciences biologie
Biomedical Sciences  biologie
Astronomy & Astrophysics natuurkunde
Physics natuurkunde
Physics and Astronomy natuurkunde
Chemistry  (met uitzondering van de track AtoSim)  scheikunde
Mathematics wiskunde
Stochastics & Financial Mathematics wiskunde

Er zijn eisen aan de invulling van het eerste jaar, die je kunt vinden in de OER van je opleiding op http://www.student.uva.nl (kies je Master's programme > A-Z > Rules and regulations).

We raden je aan om over de eisen van de FNWI en de ILO contact op te nemen met de track-coördinator van de Majors, de heer dr. Erik Joling .

Aanmelding

Als Major Teaching-student volg je het opleidingsprogramma van de master Leraar Voorbereidend Hoger Onderwijs (Leraar VHO) . Je schrijft je echter NIET in Studielink in voor de master Leraar VHO, maar volgt het programma in het kader van je masterinschrijving bij FNWI.

De aanmeldperiode voor het Major Teaching-traject loopt van 15 februari tot en met 30 april voor de collegestart in september en van 15 september tot en met 31 oktober voor de collegestart in februari.

Uitsluitend tijdens de genoemde aanmeldperiodes vind je hieronder een link naar het aanmeldformulier.