Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
uva.nl
Onderwijs

Master Leraar Voorbereidend Hoger Onderwijs - voltijd

Interfacultaire Lerarenopleidingen

Na het behalen van een wo-master of doctoraalopleiding die aansluit bij het schoolvak, kun je kiezen voor de master Leraar Voorbereidend Hoger Onderwijs (Leraar VHO). Na afronding van deze opleiding ontvang je een eerstegraads lesbevoegdheid, waarmee je mag lesgeven aan alle klassen van de havo en het vwo; het voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs; het beroepsonderwijs en volwasseneneducatie; het praktijkonderwijs.

Als je de master in voltijd volgt, dan duurt de opleiding een jaar. Je kan de master ook in deeltijd volgen. Daarnaast zijn er aangepaste trajecten mogelijk, bijvoorbeeld voor studenten die al beschikken over een eerstegraads of tweedegraads lesbevoegdheid, of die de minor Educatie hebben afgerond. De master start in september, en voor de meeste schoolvakken is er ook een start in februari.

Opbouw van de opleiding

De opleiding bestaat voor de helft uit vakken die je volgt op de UvA, en voor de andere helft uit een praktijkdeel (stage of baan) in het voortgezet onderwijs:

  • Vakken op de UvA
    Op de UvA volg je verschillende vakken. Sommige vakken volg je met alle studenten van de lerarenopleiding, andere vakken volg je in kleine groepjes met alleen studenten van jouw schoolvak. Tijdens de gezamenlijke colleges wordt aandacht besteed aan onderwijskundige en pedagogische onderwerpen, zoals klassenmanagement en het opstellen van een toets. In de vakdidactische vakken ga je in op de specifieke didactiek van jouw schoolvak. Ook is er ruimte voor intervisie, waar verschillende casussen uit de stage worden besproken. De colleges worden op één opleidingsdag geroosterd (als je in september start, dan is dit de donderdag; start je in februari, dan is dit de dinsdag).
  • Praktijkdeel (stage of baan op school)
    Het praktijkdeel van de opleiding vindt plaats op een middelbare school. Als je geen eigen baan inbrengt als praktijkdeel, dan zoekt de opleiding een stageplek voor je op een opleidingsschool. Tijdens je stage geef je in totaal tenminste 100 klokuren les (waarvan de helft in de onderbouw van vmbo, havo of vwo en de andere helft in de bovenbouw van havo/vwo). 

Als je meer wilt lezen over de specifieke vakken, kijk dan in de Studiegids van de UvA.

UvA Studiegids

Welke schoolvakken?

De Interfacultaire Lerarenopleidingen biedt de masteropleiding tot eerstegraads docent aan in 24 schoolvakken, die gegroepeerd zijn in drie clusters.

Voor meer informatie over de specifieke lerarenopleiding waarin je geïnteresseerd bent, kun je hieronder klikken op het desbetreffende vak.

Cluster Master Leraar Voorbereidend Hoger Onderwijs in de Taal en Cultuurwetenschappen:

 

Cluster Master Leraar Voorbereidend Hoger Onderwijs in de Bètawetenschappen: