Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
uva.nl

In september 2018 start de Universiteit van Amsterdam met twee-jarige educatieve masters. Je kunt dan na het behalen van je bachelor kiezen voor een geïntegreerd programma, waarbinnen je zowel een master in jouw vakgebied als de universitaire lerarenopleiding volgt.

Meer academisch opgeleide docenten

Het voortgezet onderwijs in Nederland kampt met een teruglopend aantal universitair geschoolde leerkrachten. Een van de oorzaken is de vergrijzing van het lerarenkorps zonder voldoende aanwas van jonge academisch geschoolde docenten. En dat terwijl deze laatste groep hard nodig is om leerlingen in het voortgezet onderwijs voor te bereiden op het hbo en de universiteit. Om te stimuleren dat meer universitair geschoolde docenten in het middelbaar onderwijs aan de slag gaan, steunt het ministerie van OCW de ontwikkeling van twee-jarige educatieve masters. Binnen dit programma combineren studenten na hun bachelor de specialisatie in hun vakgebied op masterniveau met het halen van een eerstegraads lesbevoegdheid.

Twee-jarige educatieve masteropleiding na een afgeronde bachelor: Master Educatie en communicatie

In september 2018 start de Universiteit van Amsterdam (UvA) met twee-jarige educatieve masters in de schoolvakken Nederlands, Engels, Frans, Duits en geschiedenis. In een later stadium worden andere schoolvakken hieraan toegevoegd.
Studenten volgen zowel hun master in het vakgebied als de lerarenopleiding aan de UvA. Na afronding ontvangen zij een masterdiploma met een eerstegraads lesbevoegdheid.

Meer informatie over de master Educatie en communicatie

Universitaire lerarenopleiding na een afgeronde master blijft bestaan: Master Leraar Voorbereidend Hoger Onderwijs (Leraar VHO)

Daarnaast blijft het mogelijk om na afronding van een master in een schoolvak de master Leraar Voorbereidend Hoger Onderwijs (master Leraar VHO) te volgen, waarmee eveneens een eerstegraads lesbevoegdheid kan worden behaald; net zoals dat nu ook al het geval is. 
De master leraar VHO duurt een jaar in voltijd en anderhalf jaar in deeltijd.

Meer informatie over de master Leraar Voorbereidend Hoger Onderwijs - voltijd

Meer informatie over de master Leraar Voorbereidend Hoger Onderwijs - deeltijd