Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
uva.nl

Educatieve Module

Interfacultaire Lerarenopleidingen

Het ministerie van van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft besloten de route die leidt tot het behalen van een beperkte tweedegraads onderwijsbevoegdheid uit te breiden. Tot nu toe konden studenten in hun derde bachelorjaar een minor Educatie doen en daarmee een beperkte tweedegraads bevoegdheid behalen. Vanaf september 2016 kunnen ook studenten die de bachelor (in een schoolvak) al hebben afgerond dit programma volgen en daarmee deze onderwijsbevoegdheid behalen.

Waarom een Educatieve Module?

Tijdens de Educatieve Module maak je kennis met de praktijk en de theorie van het leraarsberoep. Daarnaast biedt de opleiding je de mogelijkheid om je te bekwamen in het uitoefenen van andere educatieve functies.

Ook als je geen leraar wilt worden, biedt de Educatieve Module een goede gelegenheid om educatieve vaardigheden te verwerven, je favoriete onderwerp om te zetten in aantrekkelijk materiaal en inzicht te krijgen in vakdidactische en onderwijskundige concepten. Die vaardigheden en inzichten zijn nuttig in allerlei situaties van informatieoverdracht, ook buiten de schoolklas. Denk bijvoorbeeld aan educatieve uitgeverijen, museumeducatie en onderwijsjournalistiek.

Lesbevoegdheid

Als je de Educatieve Module hebt afgerond, ontvang je een beperkte tweedegraads lesbevoegdheid voor onderbouw havo-vwo en voor vmbo-tl. 

Toelatingseisen

Je kunt je aanmelden voor de Educatieve Module wanneer je vóór aanvang van het traject (dus uiterlijk 31 januari voor de collegestart in februari en 31 augustus voor de collegestart in september) één van de volgende bacheloropleidingen hebt afgerond:

FGw:

 • Arabische taal en cultuur (56040)
 • Duitse taal en cultuur (56805)
 • Engelse taal en cultuur (56806)
 • Franse taal en cultuur (56808)
 • Geschiedenis (56034)
 • Griekse en Latijnse taal en cultuur (56003)
 • Italiaanse taal en cultuur (56809)
 • Latijnse taal en cultuur (56816)
 • Nederlandse taal en cultuur (56804)
 • Slavische taal en cultuur (variant Russisch) (56813)
 • Spaanse taal en cultuur (56810)
 • Religiestudies (50902)

FNWI:

 • Biologie (56850)
 • Biomedische wetenschappen (56990)
 • Informatica (56978)
 • Natuur- en sterrenkunde (56984)
 • Scheikunde (56857)
 • Wiskunde (56980)

FEB:

 • Economie en bedrijfskunde (50905)

FMG:

 • Sociale geografie en planologie (56838)


Het is niet mogelijk om de Educatieve Module te volgen wanneer je de bachelor nog niet hebt afgerond. In dat geval kun je je - mits je minimaal 90 studiepunten van de bachelor hebt gehaald - wel aanmelden voor de minor Educatie.

Voor welke schoolvakken wordt de Educatieve module aangeboden?

De Educatieve module start zowel in februari als in september voor de volgende schoolvakken:

Alfa:

 • Nederlands
 • Duits
 • Engels
 • Frans
 • Spaans*

Bèta:

 • Biologie
 • Informatica
 • Natuurkunde
 • Scheikunde
 • Wiskunde

Gamma:

 • Aardrijkskunde
 • Algemene Economie
 • Geschiedenis en staatsinrichting
 • Grieks en Latijn*
 • Latijn*

Voor de volgende schoolvakken start de Educatieve mdoule enkel in september:

 • Arabisch*
 • Godsdienst en levensbeschouwing *
 • Italiaans*
 • Russisch*

* Voor deze vakken geldt dat het aantal stageplekken in de onderbouw (zeer) beperkt is. Bij gebrek aan stageplaatsen kan het zijn dat de Educatieve module niet kan worden aangeboden, omdat de stage een verplicht onderdeel vormt van het opleidingstraject. Dit verschilt per jaar.

Opbouw

De Educatieve Module duurt één semester en bestaat uit een theoretisch deel (15 punten) en een praktijkstage (15 punten).

Tijdens de praktijkstage geef je lessen in de onderbouw vwo, havo en vmbo-t. Op de opleidingsscholen zijn opgeleide werkplekbegeleiders aanwezig, die je helpen de fijne kneepjes van het lesgeven en lesvoorbereiden onder de knie te krijgen. Je moet er rekening mee houden dat je 5 dagdelen per week aanwezig bent op je stageschool. Daarnaast volg je zelf lessen en zul je tijd moeten besteden aan het voorbereiden van je lessen.
Let op! Het betreft een vol onderwijsprogramma met een grote stage die niet te combineren valt met een baan of met een andere studie.

De Interfacultaire Lerarenopleidingen (ILO) verzorgen een stageplek op één van de opleidingsscholen. Het aantal stageplaatsen is beperkt. Zorg er dus voor dat je je tijdig aanmeldt als je de Educatieve Module wilt volgen. De ILO nemen de aanmelding in volgorde van binnenkomst in behandeling en zonder stageplaats kan niet met het opleidingstraject worden begonnen.

Als je een betaalde baan hebt als docent in het voortgezet onderwijs, kun je deze - onder bepaalde voorwaarden - als stageplek laten gelden. Als richtlijn geldt wel dat de Educatieve Module niet te combineren is met een aanstelling groter dan 9 lesuren.

Voorlichting

Voorlichtingsavond gemist? Bekijk hier de presentatie.

Aanmelden

De Educatieve Module wordt tweemaal per jaar aangeboden:

 • De aanmeldperiode voor de collegestart in februari loopt van medio september tot en met eind oktober.
 • De aanmeldperiode voor de collegestart in september loopt van medio februari t/m eind april. 
  Let op! Het is mogelijk dat de Educatieve Module vanaf september 2019 niet meer voor alle hierboven genoemde vakken zal worden aangeboden. Zodra hierover meer duidelijkheid is, zal er op deze pagina meer informatie worden gepubliceerd. 

Aanmeldprocedure Educatieve Module

Na de Educatieve Module

Studenten die na afronding van de Educatieve Module een master (in een schoolvak) doen en daarna een eerstegraads onderwijsbevoegdheid willen behalen, krijgen voor het educatieve deel van hun vervolgopleiding een vrijstelling van maximaal 30 studiepunten.